AIGLON COLLEGE

AIGLON COLLEGE

Là tổ chức phi lợi nhuận độc lập nằm trong dãy núi Alps của Thụy Sĩ, được thành lập vào năm 1949 luôn đón sinh viên từ khắp nơi trên thế giới đến học tập trong nền giáo dục chất lượng cao dựa trên chương trình đào tạo của Anh và quốc tế nhằm chuẩn bị nguồn sinh viên tương lai tốt nhất cho các trường đại

học. Học sinh tại Aiglon được thử thách trong môi trường học tập thông qua một loạt các kinh nghiệm bên ngoài cuộc sống thực và môi trường khích lệ bầu không khí hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau. Aiglon đang đào tạo sinh viên đến từ hơn 50 quốc gia trên thế giới, khuyến khích học sinh nói nhiều ngôn ngữ để tích lũy nhiều kinh nghiệm phong phú và đa dạng.