Chương trình đào tạo môn Đạo Đức bậc tiểu học

Chương trình đào tạo môn Đạo Đức bậc tiểu học

Nội dung chương trình còn hướng đến hình thành cho các em những kỹ năng cơ bản liên quan đến những bối cảnh sống khác nhau trong xã hội như tinh thần trách nhiệm, tính tự lập, biết tôn trọng bản thân và mọi người….

Nội dung giáo dục kỹ năng sống dành cho học sinh bậc tiểu học được chủ định thiết kế lồng ghép vào trong chương trình học tập văn hoá, trên từng bài giảng tại lớp và qua nội dung các hoạt động ngoại khoá, hoạt động tập thể. Với mục tiêu hình thành các kỹ năng và giá trị sống một cách tự nhiên, phù hợp với tâm lý lứa tuổi, trường xây dựng cho học sinh những kỹ năng học và tự học, kỹ năng giao tiếp bằng ngôn ngữ, kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm v.v. .
Với nguyên tắc chủ đạo trong phương pháp đào tạo là cá thể hoá quá trình học tập, mỗi học sinh luôn được các thầy cô giáo theo dõi, cố vấn sát sao để phát hiện và bồi dưỡng giá trị cá thể của từng học sinh. Trong quá trình này, trường thường xuyên duy trì và cải tiến chế độ thông tin, liên lạc với phụ huynh hàng ngày (trao đổi trực tiếp) và hàng tháng (bằng phiếu điểm và nhận xét tình hình học tập trong tháng) những người vốn là đồng tác giả với trường trong việc rèn luyện, bồi dưỡng và xây dựng nhân cách sống cho các em.