Chương trình đào tạo môn Địa lý bậc trung học

Chương trình đào tạo môn Địa lý bậc trung học

Giáo trình SGK môn Địa lý (NXB Giáo dục)
Mục tiêu:
– Cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản, cần thiết về trái đất. Những hoạt động của con người trên bình diện quốc gia và quốc tế.
– Bồi dưỡng lòng ham hiểu biết khoa học, yêu thiên nhiên đất nước và con người.

Phương pháp:
+ Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học
+ Ứng dụng công nghệ thông tin cho từng tiết dạy một cách phù hợp, khai thác kiến thức cơ bản, phát huy tư duy của học sinh. Sử dụng hình ảnh, video clip phù hợp với nội dung đang dạy, số lượng vừa đủ.
+ Chọ học sinh đi tham quan để nâng cao kiến thức về thực tế.
+ Phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu tham gia đội tuyển học sinh giỏi.