Chương trình đào tạo môn GDCD bậc trung học

Chương trình đào tạo môn GDCD bậc trung học

GDCD là môn học có vai trò quan trọng đối với sự phát triển nhân cách học sinh, để giáo dục có hiệu quả của nhà trường:

– Trong giờ dạy giáo viên luôn đặt ra các câu hỏi đặt học sinh trước tình huống có vấn đề và yêu cầu học sinh tìm cách giải quyết.
– Chia học sinh thành các nhóm để tranh luận, tìm ra nhiều biện pháp giải quyết đúng với nội dung bài học.
– Giáo dục đạo đức, rèn kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp cho học sinh qua các hoạt động ngoại khóa như các trò chơi dân gian, giao lưu với các chú bộ đội, đi dã ngoại… Tạo môi trường giáo dục thân thiện, cởi mở giúp các em mạnh dạn, tự tin trình bày được những suy nghĩ, cảm xúc của mình. Đưa các em đi làm các hoạt động từ thiện như hỗ trợ dài hạn học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ, hỗ trợ hàng năm trẻ em khuyết tật… để giáo dục các em tình yêu thương, biết chia sẻ… có tính cộng đồng.