Chương trình đào tạo môn Hóa học bậc trung học

Chương trình đào tạo môn Hóa học bậc trung học

Giáo trình SGK môn Hóa học (Nhà XBGD) – chương trình của Bộ Giáo dục Việt Nam
Các giáo trình tham khảo
Mục tiêu:

Học sinh hiểu và nắm vững các kiến thức cơ bản về hóa học trong giáo trình, được mở rộng với các loại chất, hợp chất quen thuộc, thông dụng trong thực tế cuộc sống.
Phương pháp: Với lợi thế về trang thiết bị, giờ học luôn thực hiện phương châm:
+ Học đi đôi với hành, học sinh được tự tay làm các thí nghiệm dưới hướng dẫn của giáo viên.
+ Học sinh trả lời các câu hỏi trắc nghiệm để củng cố kiến thức từng phần.
+ Ra các phiếu bài tập cho học sinh làm và thảo luận theo nhóm.
+ Phân dạng các bài tập theo từng đơn vị kiến thức, có hướng dẫn giải mẫu.
+ Sử dụng sơ đồ tư duy để tổng kết lý thuyết
+ Học sinh đi tham quan các cơ sở sản xuất như: nhà máy kính, nhà máy phân đạm
(Ken ảnh: học sinh làm thí nghiệm hóa, học sinh đi tham quan nhà máy kính Đáp Cầu.)