Chương trình đào tạo môn Lịch sử bậc trung học

Chương trình đào tạo môn Lịch sử bậc trung học

+ Khai thác sức mạnh của sơ đồ tư duy để học sinh làm quen với việc khái quát hóa quá trình lịch sử, từ đó dễ dàng hơn cho việc so sánh đặc điểm của các giai đoạn lịch sử, hệ thống hóa được những kiến thức cơ bản về lịch sử các giai đoạn.

+ Dạy môn lịch sử kết hợp với ngoại khóa: hàng năm trường tổ chức cho học sinh đến các khu di tích lịch sử, các địa điểm văn hóa lịch sử đã xếp hạng, bảo tàng lịch sử như Văn Miếu, di tích nhà tù Hỏa Lò, đền vua Đinh, vua Lê, đền Côn Sơn – Kiếp Bạc…