Chương trình đào tạo môn Sinh học bậc trung học

Chương trình đào tạo môn Sinh học bậc trung học

Giáo trình SGK môn Sinh học (Nhà XBGD) – chương trình của Bộ Giáo dục Việt Nam
Với lợi thế về trang thiết bị và khuôn viên trường (52.000 m2), có vườn rau, ao cá, khu chân nuôi, gia súc đã tạo điều kiện cho học sinh được học tập từ thực tế.

Phương pháp giảng dạy:
+ Tăng cường sử dụng thiết bị thông tin vào trong dạy học, đưa các hình ảnh sống động minh họa cho bài giảng, gây hứng thú học tập bộ môn, các hình ảnh về đời sống thực vật để giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh.
+ Sử dụng sơ đồ tư duy để phát triển tư duy và tính sáng tạo.
+ Tiến hành các giờ dạy, giờ thực hành ngoài trời tạo điều kiện cho học sinh vận dụng lý thuyết vào giải quyết những vấn đề thực tiễn. Chăm sóc vườn rau, ao cá, cắt ghép cành… học sinh gần gũi với thiên nhiên, yêu thiên nhiên.