Chương trình đào tạo môn Tin học bậc trung học

Chương trình đào tạo môn Tin học bậc trung học

Mục tiêu:
Đào tạo các kỹ năng tin học cần thiết để học sinh có thể sử dụng được ngay, có ích cho học tập và đời sống của các em hiện tại và sau này như Windows, Word, Excel, Power point, Corel draw, Photoshop v.v.

– Phát huy khả năng quan sát, sự linh hoạt qua các kỹ năng thao tác, thực hành chuẩn xác trên máy.
Phương pháp:
+ Dành phòng học khu vực riêng biệt cho các bộ môn.
+ Giáo viên ra các đề học sinh làm và thực hành ngay trên máy tính, giáo viên hướng dẫn các bước thao tác.
+ Giáo viên yêu cầu học sinh thực hành tại chỗ dưới sự giám sát trực tiếp của giáo viên.
+ Giáo viên kiểm tra kết quả ngay trên máy của học sinh.
+ Đánh giá kết quả sau mỗi tiết học.