Chương trình đào tạo môn toán bậc tiểu học

Chương trình đào tạo môn toán bậc tiểu học

Mục tiêu sau cùng của bộ môn ở bậc học này chính là hình thành trong các em một quan niệm tích cực về bản thân với tư cách là những người học toán, biết nắm bắt và khai thác, vận dụng các thao tác của toán học vào các bình diện sinh động của đời sống.

Môn Toán có một vai trò quan trọng trong việc cung cấp những kiến thức nền tảng và hình thành tư duy khoa học cho học sinh Tiểu học. Vì vậy việc tổ chức dạy học và lựa chọn phương pháp giảng dạy Toán sao cho hiệu quả được trường đặc biệt quan tâm.Chương trình được thiết kế và giảng dạy bằng công nghệ hiện đại tạo sự sinh động và niềm hứng thú, yêu thích môn học. Cùng với phương pháp tích hợp, lấy học sinh làm trung tâm kết hợp với dạy học cá thể hoá, học sinh được khám phá, chiếm lĩnh, thực hành, vận dụng các kiến thức một cách tự tin và tự chủ.  Chính vì vậy từ một môn khoa học khô khan, Toán học đã trở thành một môn học yêu thích với học sinh.