Fairmont high school

Fairmont high school

Trường nằm tại khu vực Anaheim, cách sân bay LAX (Los Angeles International Airport) chưa tới một tiếng lái xe, gần trung tâm giải trí Calfornia Adventure, Disney Land, nơi đây khí hậu ôn hòa, đầy nắng ấm và cảnh đẹp. Los Angeles là thành phố sôi đông, đa văn hóa.

Trường được thành lập từ năm 1953, hiện có hơn 2.000 học sinh, trong đó 23% là du học sinh đến từ 21 quốc gia. 100% học sinh của trường tốt nghiệp được nhận vào trường đại học hàng đầu. Năm nay, học sinh của trường xin được 1,4 triệu USD học bổng. Fairmont có 13 lớp IB, 22 lớp AP, hơn 40 câu lạc bộ ngoại khóa. Điểm SAT trung bình của học sinh tại trường là 1.700. Môn toán của trường được tính 22 tín chỉ tại đại học. Tổng phí của trường là 47.572 USD một năm (học phí, ăn ở và phí khác); phí chưa bao gồm ăn ở tại gia đình bản xứ là 30.622USD một năm. Học bổng cho học sinh Việt Nam là 3.000USD.