GEELONG GRAMMAR SCHOOL

GEELONG GRAMMAR SCHOOL

Là một trường tư, thành lập vào năm 1855, chuyên giảng dạy chương trình mô hình giáo dục Anh và có 4 khuôn viên ở ngoại ô thành phố Geelong tại Úc đang đào tạo  khoảng 1.500 sinh viên từ cấp mầm non đến lớp 12, trong đó có 800 học sinh nội trú từ lớp 5 đến lớp 12.

Năm 2010, Geelong Grammar xếp hạng thứ 2 trong số các trường nội trú của Úc luôn tự hào về chất lượng giáo dục cao trong suốt những năm qua. Geelong Grammar đã thành lập một Viện Giáo dục tích cực tập trung giảng dạy các kỹ năng giúp học sinh củng cố các mối quan hệ, xây dựng cảm xúc tích cực, tăng cường khả năng phục hồi cá nhân, thúc đẩy và khuyến khích lối sống lành mạnh cho học sinh.