JERUDONG INTERNATIONAL SCHOOL

JERUDONG INTERNATIONAL SCHOOL

Là trường nội trú thành lập năm 1997 đến nay đã xây dựng nên danh tiếng với môi trường giáo dục tự do trong khuôn khổ truyền thống tốt nhất trong số các trường tư đang đào tạo hơn 1.600 học sinh từ 2-18 tuổi đến từ 51 quốc gia trên thế giới.

Chương trình giảng dạy của nhà trường chuyên về các chương trình quốc tế Anh quốc chuẩn bị cho học sinh thi GCSEc, A-level và tú tài quốc tế. Mục đích đào tạo nhằm hướng cho học sinh đi đến chặng đường học đại học tại các trường đại học danh tiếng như Oxford, Cambridge, Harvard, Đại học Quốc gia Úc và nhiều trường hàng đầu khác.