Pickering school

Pickering school

Hiện trường đã cung cấp học bổng 30% dành cho học sinh quốc tế với điều kiện nộp hồ sơ không quá phức tạp. Vui lòng liên hệ Sunrise Vietnam để được hỗ trợ tốt nhất.

Trường được thành lập năm 1842 tại Ontario và được xếp trong Top 30 trường nội trú tại Canada. Trường có 389 học sinh, trong đó 101 học sinh ở ký túc. 70% số học sinh năm 2015 nằm trong danh sách học sinh xuất sắc của trường và nhận được học bổng của Ontario. Học sinh của trường tham gia các kỳ thi của tỉnh Ontario về Toán, Nghệ thuật, Khoa học,… thường xuyên nằm trong Top 25% đứng đầu.