RANDOLPH MACON ACADEMIC

RANDOLPH MACON ACADEMIC

Là trường nội trú dành cho học sinh từ lớp 6-12 chuẩn bị nguồn sinh viên đại học và tiêu chí giáo dục học sinh có kiến thức, tác phong lãnh đạo và đức tính chân thực.

Mô hình lớp học nhỏ trung bình 14 học sinh một lớp cho phép giáo viên quan tâm tới từng học sinh. Khóa học rất nghiêm ngặt thử thách học sinh hàng ngày nhằm đào tạo tốt nhất khả năng mỗi học sinh. Sinh viên tốt nghiệp R-MA ghi danh vào Học viện Không quân và các trường cao đẳng có uy tín nhất ở Mỹ, trong đó có Đại học California tại Berkeley, MIT, Harvard, và Princeton. Học sinh tại R-MA học để trở thành những công dân tốt, được giảng dạy về giá trị của sự lãnh đạo thông qua mô hình đào tạo quân sự thấm nhuần cho học sinh sự tự tin và tính tự kỷ luật.