Saint Thomas Aquinas high school

Saint Thomas Aquinas high school

Trường nằm tại thành phố lịch sử Dover, nổi tiếng với thiên nhiên tươi đẹp và chỉ cách trung tâm học tập Boston một giờ xe. Được thành lập năm 1960, tỷ lệ học sinh quốc tế của trường chỉ chiếm 1% trong tổng số 520 học sinh.

Saint Thomas có 11 lớp AP, 23 lớp Honors và 46 câu lạc bộ ngoại khoá. Điểm SAT của học sinh trung bình là 1616. Trường dành học bổng 20% học phí dành cho học sinh Việt Nam năm 2015. Tổng chi phí của trường là 27.396 USD một năm (gồm học phí, ăn ở và phí khác).