SEDBERGH SCHOOL

SEDBERGH SCHOOL

Là một trường nội trú danh tiếng được thành lập vào thế kỷ 16, Sedbergh cung cấp nền giáo dục đẳng cấp ở cấp tiểu họctrung học, có những cơ sở đào tạo tuyệt vời và luôn tự hào về danh sách hàng loạt các cựu học sinh xuất sắc.

Sedbergh có đội ngũ giáo viên chất lượng chăm sóc đào tạo trên 500 học sinh từ khắp nơi trên thế giới, sinh viên được trải nghiệm các cơ hội học tập đặc biệt, các chương trình phong phú. Việc dạy và học tập tại Sedbergh dựa trên ba tiêu chí: thách thức, đổi mới và kiên định – đảm bảo đào tạo nên một học sinh đa phong cách từ môi trường giáo dục nội trú truyền thống và những cơ hội cho tương lai.