ảnh SEDBERGH SCHOOL

SEDBERGH SCHOOL

SEDBERGH SCHOOL

Là một trường nội trú danh tiếng được thành lập vào thế kỷ 16, Sedbergh cung cấp nền giáo dục đẳng cấp ở cấp tiểu học – trung học, có những cơ sở đào tạo tuyệt vời và luôn tự