Bronte College

Bronte College

Bronte College

Học xá của Bronte cũng rất gần các khu sôi động như downtown Toronto hay Thác nước Niagara, CN Tower và học sinh của trường sẽ được thường xuyên tham gia các hoạt động thăm quan, ngoại khoá như một