cấp tiểu học

Chương trình đào tạo môn Âm Nhạc bậc tiểu học

Chương trình đào tạo môn Âm Nhạc bậc tiểu học

Ngoài bộ môn Âm nhạc do Bộ GD-ĐT qui định, trường trang bị một phòng học nhạc đa dạng nhạc cụ để học sinh có thể vừa hát vừa đàn và cảm thụ âm nhạc một cách tốt nhất. Ngoài