chất lượng đào tạo trường Pickering school

Pickering school

Pickering school

Hiện trường đã cung cấp học bổng 30% dành cho học sinh quốc tế với điều kiện nộp hồ sơ không quá phức tạp. Vui lòng liên hệ Sunrise Vietnam để được hỗ trợ tốt nhất. Trường được thành lập