chia sẻ cách học tập

Bí quyết học giỏi Văn

Bí quyết học giỏi Văn

Trong quá trình đọc cần gạch dưới từ khóa, chú thích câu hỏi, bình luận bên lề cuốn sách. Từ đó hiểu chủ đề, các ý, các điểm sáng, ngôn từ. 1. Hãy gieo trồng trong tâm hồn trí tuệ