cho con đi học nội trú

Con đòi học nội trú làm cha mẹ xảy ra mâu thuẫn

Con đòi học nội trú làm cha mẹ xảy ra mâu thuẫn

Gần nửa năm trôi qua, anh nhận ra sự thay đổi rõ rệt ở con mỗi lần về thăm nhà: gầy hơn nhưng nhanh nhẹn, biết tự giặt quần áo, dọn dẹp phòng, biết đá bóng, chơi đàn nhờ những