chương trình đào tạo sinh học

Chương trình đào tạo môn Sinh học bậc trung học

Chương trình đào tạo môn Sinh học bậc trung học

Giáo trình SGK môn Sinh học (Nhà XBGD) – chương trình của Bộ Giáo dục Việt Nam Với lợi thế về trang thiết bị và khuôn viên trường (52.000 m2), có vườn rau, ao cá, khu chân nuôi, gia súc