chương trình học cho bé

Chương trình học các bé mầm non

Chương trình học các bé mầm non

Đi sâu vào các chủ đề trong năm học, nhằm phát triển toàn diện 5 mặt cho trẻ: Nhận thức, thể chất, ngôn ngữ, tình cảm-xã hội và thẩm mỹ. Phương pháp học chủ yếu là thực hành thường xuyên