chương trình học lịch sử

Chương trình đào tạo môn Lịch sử bậc trung học

Chương trình đào tạo môn Lịch sử bậc trung học

+ Khai thác sức mạnh của sơ đồ tư duy để học sinh làm quen với việc khái quát hóa quá trình lịch sử, từ đó dễ dàng hơn cho việc so sánh đặc điểm của các giai đoạn lịch