chuyện học nội trú

Chuyện đùa như thật sau cánh cổng nội trú

Chuyện đùa như thật sau cánh cổng nội trú

Những chuyện này lúc đầu nghe, thấy và biết tôi tá hỏa nhưng giờ như chuyện thường ngày. Có trường hợp cha mẹ nhiều nhà quá, con ở nhà nào không biết. Đến nỗi con gái đưa bạn trai về