đạo đức

Chương trình đào tạo môn GDCD bậc trung học

Chương trình đào tạo môn GDCD bậc trung học

GDCD là môn học có vai trò quan trọng đối với sự phát triển nhân cách học sinh, để giáo dục có hiệu quả của nhà trường: – Trong giờ dạy giáo viên luôn đặt ra các câu hỏi đặt

Chương trình đào tạo môn Đạo Đức bậc tiểu học

Chương trình đào tạo môn Đạo Đức bậc tiểu học

Nội dung chương trình còn hướng đến hình thành cho các em những kỹ năng cơ bản liên quan đến những bối cảnh sống khác nhau trong xã hội như tinh thần trách nhiệm, tính tự lập, biết tôn trọng