địa lý bậc trung học

Chương trình đào tạo môn Địa lý bậc trung học

Chương trình đào tạo môn Địa lý bậc trung học

Giáo trình SGK môn Địa lý (NXB Giáo dục) Mục tiêu: – Cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản, cần thiết về trái đất. Những hoạt động của con người trên bình diện quốc gia và quốc