hình ảnh trường GEELONG GRAMMAR SCHOOL

GEELONG GRAMMAR SCHOOL

GEELONG GRAMMAR SCHOOL

Là một trường tư, thành lập vào năm 1855, chuyên giảng dạy chương trình mô hình giáo dục Anh và có 4 khuôn viên ở ngoại ô thành phố Geelong tại Úc đang đào tạo  khoảng 1.500 sinh viên từ