hóa học trung học

Chương trình đào tạo môn Hóa học bậc trung học

Chương trình đào tạo môn Hóa học bậc trung học

Giáo trình SGK môn Hóa học (Nhà XBGD) – chương trình của Bộ Giáo dục Việt Nam Các giáo trình tham khảo Mục tiêu: – Học sinh hiểu và nắm vững các kiến thức cơ bản về hóa học trong