học phí trường nội trú

Columbia International College

Columbia International College

Nhắc đến CIC là nhắc đến chương trình đào tạo và chăm sóc toàn diện, được xếp trong Top 30 trường nội trú tốt nhất Canada. Trường cũng cung cấp các khoá học hè khời hành trong tháng 6 và