khó khăn

Khó khăn phải trải qua khi du học

Khó khăn phải trải qua khi du học

Khi bạn và bạn bè của bạn học tập tại các trường đại học khác nhau và cách xa nhau nhiều km. Bạn có ít thời gian hơn để chuyện trò, gặp gỡ nên khoảng cách giữ các bạn ngày