khoa học

Chương trình đào tạo các môn Khoa Học bậc tiểu học

Chương trình đào tạo các môn Khoa Học bậc tiểu học

Bộ môn Giáo dục khoa học giúp cho học sinh có những hiểu biết cơ bản và khả năng giải thích được các hiện tượng khách quan gần gũi nhất đang xảy ra trong thế giới xung quanh mình, để