kinh nghiệm học vật lý hay

Bí quyết học môn Lý giỏi

Bí quyết học môn Lý giỏi

Việc làm bài tập nhiều sẽ giúp ta rèn luyện tư duy nhanh, tích luỹ thêm kiến thức bổ sung cho lý thuyết; đọc thêm nhiều sách chúng ta mới nắm chắc và hiểu đúng, sâu sắc hơn những kiến