mầ non

Thực đơn cho các bé mầm non

Thực đơn cho các bé mầm non

Thực đơn được chia theo mùa (mùa đông và mùa hè). Mỗi mùa có 4 thực đơn khác nhau được thay đổi theo tháng và theo tuần. Thực đơn từng ngày trong tuần không lặp lại. Thực đơn bao gồm: