môn đạo đức

Chương trình đào tạo môn Đạo Đức bậc tiểu học

Chương trình đào tạo môn Đạo Đức bậc tiểu học

Nội dung chương trình còn hướng đến hình thành cho các em những kỹ năng cơ bản liên quan đến những bối cảnh sống khác nhau trong xã hội như tinh thần trách nhiệm, tính tự lập, biết tôn trọng