ngoại ngữ cho trẻ em

Chương trình đào tạo môn tiếng Anh bậc tiểu học

Chương trình đào tạo môn tiếng Anh bậc tiểu học

Luôn cố gắng cập nhật những phương pháp giảng dạy mới và tốt nhất cho học sinh, trường áp dụng song song hai chương trình học tiếng Anh: giáo trình của Bộ GD&ĐT (Let’s go, Tiếng Anh 3) và giáo