phương pháp dạy vậy lý

Chương trình đào tạo môn Vật lý bậc trung học

Chương trình đào tạo môn Vật lý bậc trung học

Giáo trình SGK môn Vật lý (Nhà XBGD) – chương trình của Bộ Giáo dục Việt Nam Các giáo trình tham khảo Mục tiêu: + Học sinh nắm vững các kiến thức vật lý cổ điển, bao gồm các phần