Saint Thomas Aquinas high school

Saint Thomas Aquinas high school

Saint Thomas Aquinas high school

Trường nằm tại thành phố lịch sử Dover, nổi tiếng với thiên nhiên tươi đẹp và chỉ cách trung tâm học tập Boston một giờ xe. Được thành lập năm 1960, tỷ lệ học sinh quốc tế của trường chỉ