St. George’s School

Trường Nội Trú Nam Sinh St. George’s School

Trường Nội Trú Nam Sinh St. George’s School

Trường Nội Trú Nam Sinh St. George’s School được thành lập từ năm 1930 tại Vancouver và được công nhận bởi chất lượng đào tạo lâu đời, kết hợp giữa học tập và các hoạt động ngoại khoá, thể thao,