The Village School

The Village School, Houston

The Village School, Houston

Tọa lạc tại thành phố lớn nhất bang Texas trong một khuôn viên đẹp, rộng hơn 112.000 m2. Trường dạy chương trình nội trú cho học sinh quốc tế, có 110 học sinh quốc tế đến từ hơn 50 quốc