thông tin học bổng

Học nội trú tại Queen Ethelburga’s với họcbổng 100%

Học nội trú tại Queen Ethelburga’s với học boongt 100%

Báo cáo kết quả học tập của học sinh được gửi đến phụ huynh 3 lần trong năm để phụ huynh nắm vững tiến bộ của con em mình. Đặc biệt, đối với phụ huynh không biết tiếng Anh, trường