tiếng anh quốc tế

Chương trình đào tạo tiếng Anh quốc tế bậc trung học

Chương trình đào tạo tiếng Anh quốc tế bậc trung học

– Được chia theo các Form và Level theo trình độ học sinh gồm 9 tiết + 2 tiết Singing Class / 1 tuần chuyên đào tạo các khóa học luyện kỹ năng Nghe – Nói, Đọc – Viết, Khoa