tiếng anh

Bí quyết học tiêng Anh

Bí quyết học tiêng Anh

1. Tự chữa lỗi trước khi được bạn hoặc thầy chữa. 2. Học theo nhóm hoặc theo cặp là tốt nhất. 3. Học thuộc các quy tắc ngữ pháp, từ mới hay các đoạn hội thoại mẫu. 4. Nghe băng

Chương trình đào tạo môn tiếng Anh bậc tiểu học

Chương trình đào tạo môn tiếng Anh bậc tiểu học

Luôn cố gắng cập nhật những phương pháp giảng dạy mới và tốt nhất cho học sinh, trường áp dụng song song hai chương trình học tiếng Anh: giáo trình của Bộ GD&ĐT (Let’s go, Tiếng Anh 3) và giáo