tiểu học

Chương trình đào tạo môn Đạo Đức bậc tiểu học

Chương trình đào tạo môn Đạo Đức bậc tiểu học

Nội dung chương trình còn hướng đến hình thành cho các em những kỹ năng cơ bản liên quan đến những bối cảnh sống khác nhau trong xã hội như tinh thần trách nhiệm, tính tự lập, biết tôn trọng

Chương trình đào tạo các môn Khoa Học bậc tiểu học

Chương trình đào tạo các môn Khoa Học bậc tiểu học

Bộ môn Giáo dục khoa học giúp cho học sinh có những hiểu biết cơ bản và khả năng giải thích được các hiện tượng khách quan gần gũi nhất đang xảy ra trong thế giới xung quanh mình, để

Chương trình đào tạo môn Tiếng Việt bậc tiểu học

Chương trình đào tạo môn Tiếng Việt bậc tiểu học

Học sinh được học về cái đẹp, bồi dưỡng tình yêu quê hương đất nước qua những chuyến tham quan dã ngoại lý thú: thăm Đền Đô, làng gốm Bát Tràng, rừng Cúc Phương,… Cùng với Toán học, Tiếng Việt