tin tức trường Fairmont high school

Fairmont high school

Fairmont high school

Trường nằm tại khu vực Anaheim, cách sân bay LAX (Los Angeles International Airport) chưa tới một tiếng lái xe, gần trung tâm giải trí Calfornia Adventure, Disney Land, nơi đây khí hậu ôn hòa, đầy nắng ấm và cảnh