trung học cơ sở

Trường THCS, THPT Bạch Đằng

Trường THCS, THPT Bạch Đằng

Trường cung cấp các chứng chỉ nghề nghiệp sau khi các em lựa chọn và học tập nghề tại trường. Bằng phương pháp dạy học mới với tư duy giáo dục hội nhập quốc tế, tập thể sư phạm nhà