trường học danh tiếng

JERUDONG INTERNATIONAL SCHOOL

JERUDONG INTERNATIONAL SCHOOL

Là trường nội trú thành lập năm 1997 đến nay đã xây dựng nên danh tiếng với môi trường giáo dục tự do trong khuôn khổ truyền thống tốt nhất trong số các trường tư đang đào tạo hơn 1.600