trường học nên học

St. Michaels University School

St. Michaels University School

Năm 2015, 100% tương ứng 100 học sinh tốt nghiệp và được nhận vào các trường ĐH hàng đầu thế giới, bao gồm cả Harvard hay Stanford. Tổng học bổng các em được cấp là hơn 2,3 triệu Đô. St.