trường mầm non cho bé

Môi trường học cho các bé mầm non

Môi trường học cho các bé mầm non

Lứa tuổi mầm non cần được học tập trong môi trường thân thiện, được phát triển trong môi trường phù hợp với tâm lý trẻ nhỏ. Vì vậy, tuy nằm trong tổng thể chung của trường nhưng các lớp học